فرشید دوشنبه 12 بهمن 1388 02:02 ب.ظ نظرات ()

مجموعه ای از كدهای تقلب بازی GTA IV

برای زدن رمز ها باید به آن مرحله رسیده باشید كه موبایل را دریافت كرده باشید.

اسلحه:4865550100

ماشین:2275550147

ماشین:2275550168

موتور كراس:625550150

موتور900:625550150

ماشین:2275550142

ماشین:2275550175

جون كامل:3625550100

جون و زره ومهمات:4825550100

اسلحه نوع اول:4865550100

هواپیما:3595550100

ماشین:2275550142

ماشین:2275550175

قایق:9385550100

اسلحه نوع دوم:4865550150

كم كردن پلیس:2675550100

با لا بردن پلیس:2675550150

انتخاب اب و هوا:4685550100

ماشین:2275550100

اسلحه:2675550100

هواپیما:3595550100

هوای افتابی:4685550100

اسلحه:2275550100

منبع:www.maxtols.tk